Tacolov

Vi är en av församlingarna som arrangerar denna samling där vi äter tacos och lovsjunger tillsammans.


Läs mer om när dessa träffar är och hur du anmäler dig på tacolov.one.