Om oss

EN PLATS ATT VÄXA

Pingstkyrkan i Bollnäs är en kristen församling som vill vara en plats för varm gemenskap och en plats där man kan växa i sin Gudstro, oavsett ålder eller tidigare erfarenhet. Alla är välkomna att vara med i våra Gudstjänster och samlingar, ingen förkunskap krävs.Grundläggande i Pingstkyrkans verksamhet är att alla människor är lika mycket värda och att alla behöver möta Jesus kärlek och förlåtelse.Vi vill att vår församling ska vara en plats där man kan växa som människa och in i meningsfulla uppgifter tillsammans med andra.
Välkommen till oss!

VÅR TRO

Vi tror att Gud är alltings skapareoch att han har en god tanke för varje människa. Relationen mellan Gud och mänskligheten förstördes närondskan förmådde människorna att vända Gud ryggen. Guds kärlek upphörde dock inte och han sände sin son Jesus till världen för att visa hur mycket Gud älskar oss. Jesus dog i vårt ställe, avrättad på ett kors.

Efter tre dagar uppstod han igen och visade därmed att döden och ondskan är besegrad.När Du och jag tar emot Jesus som vår räddare får vi del av det eviga liv han ger oss, och hjälp att leva ett liv med mening och mål. Precis som Gud hade tänkt från första början!Genom att låta döpa oss visar vi i praktisk handling att vi tagit emot honom som räddare och vän, och följer dessutom Jesus egen uppmaning.Vi tror att Gud genom den Helige Ande utrustar oss till ett liv där vi får berätta för andra om det fantastiska att alla människor är älskade av Gud!

ORGANISATION

Pingstkyrkan är organiserad som en idéell förening.Som i alla föreningar hålls årsmöten där styrelse och ansvarspersoner för olika verksamheter väljs. Regelbundet hålls församlingsmöten där olika frågor dryftas.Församlingen har också en församlingsledning som är utsedd på ett längre mandat, och som ansvarar för församlingens inriktning, målsättningoch undervisning.

Medlemsskap i församlingen är knutet till dopet. Du behöver inte vara medlem i vår församling för att vara med i våra Gudstjänster och i vår verksamhet, eller hjälpa till med praktiska uppgifter. Pingstkyrkan tar inte ut några medlemsavgifter, utan all vår verksamhet baseras på frivilla gåvor.Pingstkyrkan är medlem i trossamfundet Pingstsom är Pingströrelsen i Sveriges riksorganisation. Vi samarbetar också med andra kristna kyrkor i Bollnäs.

Läs mer om Pingst i Sverige
pingst.se