Bön & Fasta

Bön är relationen med Gud. 

Förutom den personliga bönen så har vi tre tillfällen per vecka då vi ses tillsammans i kyrkan för bön.

Tisdagar

11.00-12.00

Torsdagar

18.00-19.00

Söndagar

10.30-11.00


Vi vill gärna uppmuntra till fasta också. Det är ett vapen vi kommer behöva använda mer och mer som en del i den andliga strid som vi lever i. 


Vi har tagit fram 7 bönerubruker och tillhörande exempel på böneämnen att be be för under året.

Vill ni heller ladda ner en pdf-fil så klicka här.

Våra bönerubriker under 2024

Helga Sabbaten


”Håll mina sabbater heliga. Låt dem vara ett tecken mellan mig och er, för att ni ska inse att jag är HERREN er Gud.”

 - Hes 20:20 - 

Böneexempel:

 • Be om hur vi ska lägga upp vårt gudstjänstfirande.
 • Be om en djupare vördnad inför Gud (en djupare gudsrelation).

Syndanöd


”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”

 - 1 Joh 1:19 - 

Böneexempel:

 • Be att helig Ande ska belysa den synd som finns i våra personliga liv och att vi ska vara villiga att ta tag i den.

 • Be att människor i vår stad ska få syndanöd och vända sig till Jesus.

Förlåtelse/Försoning


”För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.”

 - Matt 6:14-15 - 

Böneexempel:

 • Be att helig Ande ska belysa om det finns oförlåtelse i våra personliga liv som vi behöver ta tag i.

 • Be om försoning mellan personer i vår församling/våra församlingar i Bollnäs.

Vår stads bästa


”Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er.”

 - Jer 29:7 - 

Böneexempel:

 • Be om förståelse för vad vi som församling kan göra för Bollnäs.

 • Be för politiker och andra beslutsfattare, för poliser och räddningstjänsten, för vårdpersonal, för lärare och alla som jobbar med barn och tonåringar.

 • Be för alla barn och tonåringar, för alla äldre och ensamma.

Människors frälsning


”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.”

 - Matt 28:19 - 

Böneexempel:

 • Be om möjlighet att få vittna om Jesus för dina grannar/ arbetskompisar / klasskompisar/ vänner / släktingar.

 • Be om att vi ska få döpa människor till Kristus under 2024.

Arbetare till skörden


”Han sade till dem: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.”

 - Luk 10:2 - 

Böneexempel:

 • Be om att vi ska få blomma ut i våra gudagivna gåvor och kliva in i de uppgifter som Gud har tänkt för oss var och en.

 • Be om Guds ledning och tanke när det gäller pastorsfrågan i vår församling.

Få bära frukt


”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig.”

 - Joh 15:4 - 

Böneexempel:

 • Be om en längtan att få vara vid Jesu fötter och en insikt om att det är bara i hans närhet som vi kan få bära frukt.

 • Be om att få se vår församling förändrad på ett sådant sätt så att vi generation efter generation kan få bära frukt